Tag Archives: Anngjerd Rustand

Mobilisering til aksjon- tidspunkt endret!

For et par uker la det avtroppende Høyre/Frp- byrådet frem budsjettforslaget som bortskreller 3% av bevilgningene til samtlige kunst- og kulturinstitusjoner i Bergen.  Mange som vanskelig kunne blitt opprettholdt og drevet i den størrelse og orden som de blir i dag, uten den fremtidsrettede kulturpolitikken som lokale politikere elsker å snakke om høyt og offentlig. Noe av grunnlaget for politikken kan man lese om i  kunstplanen “Kunstbyen Bergen 2008-17” , og den kan nedlastes her.

Spørsmålet er altså:  hva blir resultatet av denne hensiktsmessige kulturpolitikken dersom budsjettforslaget går gjennom?  Byens fantastisk rike og mangefasetterte kunst- og kulturbransje reagerer og samler feltet med Bergen Assembly, Østre, Cornerteateret, Proscen, BIT-20, VISP, USF, Bergen Jazzforum, Bergen Dansesenter, Brak, Kultur Vest, Vestnorsk Filmsenter, Bergen Kunsthall,  KODE, Borealis og Vestlandske Teatersenter i spissen. Vel møtt på Cornerteateret 13. OKTOBER kl. 14.00-17.00.

Under følger et knippe bilder fra ulike kunstnerisk overskridende prosjekter som har funnet sted i Bergen de siste årene.  Foto: Ytter.

1KNIPSU på sin tidligere addresse i Komediebakken

IMG_2929Ekvinoktivum, streaming av utstilling i leilighet til åpning i visningsrom, nå revet. Ytter og Gabriel Kvendseth (NABOLAG- Tag Team)

diverse7Diverse Universe på 3,14 i 2013

rad2Espen Sommer Eide, Mari Kvien Brunvoll og Kristin Tårnesvik på RAD #5: Overgangen i regi av BEK på Stranges Stiftelse

zerosandonesTorgrim Wahl Sund og Sex Tags på Trykkeriet

 

 

 

 

Monday Begins Online

Ytter presents

Monday Begins Online – An Initiative for Art
(For English version, please scroll down)

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online var en nettbasert utstilling bestående av verkene til åtte bergensbaserte kunstnere. Utstillingen har tatt et mykt utgangspunkt i Bergens Assemblys første utstilling Monday Begins on Saturday, hvor blant annet byens variable visningsarenaer for perioden er blitt omdøpt til forskningsstasjoner.

Ytter er ingen institusjon, men har siden sin oppstart i 2008 som ytter.no oppført seg som et ikke-linjært kunstnerisk eksperiment, og som i dag fungerer blant annet som et åpent arkiv på nettet.
På samme vis som triennalen lar seg inspirere av kunst, politikk, filosofi, sted og begreper for å fortelle nye narrativer, lar Ytter seg inspirere gjennom å gå inn i et parallelt format som kan speiles online.
Gjennom Monday Begins Online ønsker vi å vise hvilken bredde og kvalitet som genereres i det lokale kunstfeltet, samt å vise hvilke muligheter det nettbaserte har i kunstfeltet i dag.

Den flermediale kommunikasjonen i kunsten har en tydelig parallell med den flermediale plattformen som aktiviseres når bilde, tekst og lyd vises, deles og skjer online. Alle verk i utstillingen er enkeltstående arbeider som står i en triangelrelasjon mellom sin egen formalitet, hverandres uttrykk og mediekanalen de vises gjennom.
Med tittelen Monday Begins Online reises spørsmålet om kunstens plassering, dens betydning, eksistens og varighet i vår bevissthet.
Fra 29. august til 27. oktober, parallellt med Bergen Assembly, blir et nytt verk vist hver torsdag på ytter.no. Noen arbeider er produsert for ytter.no, andre er eldre eller nyere arbeider laget av etablerte og nyetablerte kunstnere. Noen av verkene er kun representasjoner av seg selv, i sin presenterte form er de data. De medieres til publikum.

Som en avslutning av visningsperioden blir det avholdt en finissageutstilling i Ytter sitt atelier i Strandgaten 224 på Nordnes.

Ytter består av kunstnerne Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi. Monday Begins Online er støttet av Bergen Kommune.

————————————————-

Monday Begins Online – An Initiative for Art

KJERSTI SUNDLAND- MATHIJS VAN GEEST- KRISTIN TAARNESVIK-SISSEL BLYSTAD- AUDAR KANTUN- YNGVE PEDERSEN- EGIL RØED- CLARA MORELL

Monday Begins Online was an online exhibition consisting of eight Bergen-based artists work. The exhibition has gently taken its point of departure in Bergen Assembly’s first exhibition Monday Begins on Saturday, where the city’s variable venues for the period have been renamed into research institutions.
Ytter is no institution, but rather since its birth in 2008, ytter.no behaved as a non-liniar artistic experiment, and currently serves partly as an open archive online. Like the triennial is inspired by art, politics, philosophy, place and terms in order to create new narratives, Ytter is inspired by using a parallel format that can be reflected online.

Through Monday Begins Online, Ytter wishes to show the breadth and quality that is generated in the local art scene, and to show the possibilities of online features artistically. Artistic communication has clear parallels with the multimedia platform that is activated when picture, text and audio is displayed, shared and live. The works in the exhibition are individual works that exist in a triangular relationship between their formal qualities, each other’s expression and the media channel they are shown through. Monday Begins Online raises the question of art’s location, its importance, existence and duration in our consciousness.

From 29th August to 27th October, running in parallel with Bergen Assembly, one new work will be shown every Thursday on ytter.no. Some works are produced for Ytter, others are older or newer works by established and newly established artists. Some works are only representations of itself, and in its presented form data. They are mediated to the public.
There will be held a finissage exhibition in Ytter’s studio in Strandgaten 224 on Nordnes.

Ytter is an artist-group founded and run by Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand and Anne Marthe Dyvi.
Monday Begins Online is generously supported by Bergen Kommune.

 

Plan A

AM: … I don’t think I’m a person who can do that, but I wish I knew what I wanted and had a plan. I just started working like hell. I’ve had plenty of time to work with art, but I’m really tired at the same time.

A: I tried to come up with a plan. Is it possible at all to make art for a living, can you control your own career? I got a very specific advice: Not to get a day job. That seemed relevant. I wanted to spend all my time on my art. I followed that advice consequently, and I’m happy I did, but I’ve also ended up spending a lot of time and energy worrying about money. I should have spent that energy on something better.

AM: These questions are really subjective. I couldn’t follow an advice like that. I have a family and I need to make money.

A: That’s exactly why I could do it. I only had myself to worry about. Now that that’s changing, I have to think about my priorities. I surprised myself with the thought that it might not be a big deal if I can’t be a full time artist. Then I noticed that thought freed me of some of my proudness, and that’s quite a relief. But there is something else as well. The fact that I can work on my art full time has led me to spend a lot of time by myself. I miss colleagues, routines, being part of something bigger. I’ve had all the freedom I could wish for, but I’m not sure I’ve managed to use it.

J: This is about your expectations of being an artist. Perhaps you demand too much? You have to be flexible and pragmatic in addition to keeping focused. But you’re saying it has changed in only three years, it’s not like you’ve been sticking to that plan for fifteen years and almost starved to death. That says something about how hard it is to start working as an artist. I worked alone in my studio a lot this time last year. I enjoyed it, but it was also really lonely and heavy. I’m happy with the job I have now, which is closely related to the art scene. I don’t have time to work on my own projects at the moment, but I think there will be time for that again later.

AM: Perhaps good advices aren’t really good for anything? I know many of the current MA students, and I notice I’m still just as confused as they are.

A: Yes, three years ago I imagined those who were a few years ahead of us were confident and knew what they were doing. That’s not true.

AM: … jeg tror ikke jeg er en person som kan – men jeg skulle ønske at jeg ville et sted og hadde en plan. Jeg begynte bare å jobbe jeg, som faen. Jeg har fått rik anledning til å jobbe med kunst. Men jeg er også ganske sliten.

A: Jeg prøvde å finne en slags oppskrift. Er det i det hele tatt mulig å leve som kunstner, i hvilken grad kan man styre sin egen karriere? Jeg fikk et konkret råd: Ikke få deg en pengejobb. Det virket relevant for meg. Jeg skulle bruke all tida på å lage kunst. Jeg fulgte det rådet konsekvent, og jeg er glad for det, men samtidig har det medført at jeg har brukt masse tid og enorme krefter på å bekymre meg for økonomien. Den energien burde heller vært brukt konstruktivt.

AM: Problemet er at disse spørsmålene er så subjektive. Jeg kan ikke ta et sånt råd. Jeg har familie og er nødt til å tjene penger.

A: Det var derfor jeg kunne ta det valget, jeg hadde bare meg selv å tenke på. Nå som det endrer seg, må jeg prioritere strengere. Jeg ble overraska over å tenke at det kanskje ikke er en katastrofe å måtte ta en ekstrajobb. Så merka jeg at det gjorde at ærgjerrigheten slapp litt taket, og det er egentlig ganske deilig. Men det er noe annet også. Det at jeg kan jobbe med kunst hele tida, har ført til at jeg har vært veldig mye aleine. Jeg savner kolleger, rammer, å være en del av noe større. Jeg har hatt all mulig frihet, men jeg vet ikke om jeg greid å utnytte den.

J: Det handler jo om dine forventninger til å være kunstner. Stiller du litt for høye krav? Kanskje det går an å være fleksibel og pragmatisk i tillegg til å være målretta. Men du sier det har forandra seg i løpet av tre år, det er ikke sånn at du har vært knallhard og konsekvent i femten år og døden nær av sult. Det sier mest om hvor vanskelig det er å jobbe på fulltid med kunst som nyutdanna. Jeg jobba mye aleine på atelieret på denne tida i fjor. Det var deilig, men også innmari ensomt og tungt. Jeg er veldig fornøyd med å jobbe så relatert til faget som jeg gjør i jobben min nå. Jeg får ikke utvikla mitt eget arbeid, men jeg tenker at det kommer seinere igjen.

AM: Gode råd kan kanskje egentlig ikke brukes? Jeg har en del å gjøre med MA-studentene fortsatt, og jeg merker at jeg er like forvirra nå som da jeg var student.

A: Ja, for tre år siden trodde jeg i større grad at de som lå noen år foran oss hadde kontroll og selvtillit og visste hva de holdt på med. Det er ikke sant.

This conversation was written by Ytter for this year’s MA catalogue, published on the occasion of the MA exhibition 2013 at Bergen Kunsthall.

Iekšpuse un ārpuse

Riga Nov/Dec 2012. Eastward view from The Latvian Academy of Sciences

Inside and Out
Kim? Contemporary Art Centre, Riga, Latvia
29. November 2012–13. January 2013

Patrik Aarnivaara (SE), Kasper Akhøj (DK), Christian Andersson (SE), Ēriks Apaļais (LV), Zenta Dzividzinska (LV), Elsebeth Jørgensen (DK), Flo Kasearu (EE), Cato Løland (NO), Julija Reklaitė (LT), Anngjerd Rustand (NO), Shirin Sabahi (DK/IR), Oļa Vasiļjeva (LV/NL), Iliana Veinberga un Ainārs Kamoliņš (LV).

Curated by Maija Rudovska

Elsebeth Jørgensen, Ways of Losing Oneself in an Image, 2012

Elsebeth Jørgensen, Ways of Losing Oneself in an Image, 2012

Christian Andersson, Untitled (Endloser Morgen), 2010

Christian Andersson. The Great and Secret Show, 2012 (foreground)

Cato Løland, Whiteout (View), 2012

Cato Løland, Whiteout (View), 2012 (detail)

Iliana Veinberga’s and Ainārs Kamoliņš, So the Last Shall Be the First, 2012 (foreground); Cato Løland, Shirin Sabahi (background)

Cato Løland, Keepsakes, 2012

Shirin Sabahi, Swede Home, 1966/1973/1975/2009

Maija Rudovska

Zenta Dzividzinskas, Contact Copy Registers 1, 1965

Zenta Dzividzinskas, Contact Copy Registers 1, 1965

Kasper Akhøj, Untitled (Schindler/Gray), 2006

Kasper Akhøj, Untitled (Schindler/Gray), 2006

Patrik Aarnivaara, Diachronic (left), Synchronic (diptych), Anachronic, all 2012

Patrik Aarnivaara, Trichronic, 2012

Anngjerd Rustand, One of the Dark Places of the Earth, 2010/2012

Anngjerd Rustand, One of the Dark Places of the Earth, 2010/2012