Takk!

Å være en del av Ytter har vært ubeskrivelig berikende både på et personlig og profesjonelt plan. Det er vanskelig å slutte. Men jeg gjør det i Ytter sin ånd; Ytter tåler ikke sensur eller begrensinger, noe som ville ha vært vanskelig å unngå hvis jeg skulle forsøke å balansere to så forskjellige hatter som det er å være kunstner i Ytter og å være rådgiver for visuell kunst i Bergen Kommune, min nye jobb fra og med 14. november. Jeg er svært entusiastisk og ydmyk i henhold til mitt eget fagfelt når jeg skal være med å forvalte og gi råd til kommunen om saker som angår visuell kunst. Men, før jeg kommer så langt:

Takk, Julie for din ettertrykkelige evne til å holde fast ved det du mener er riktig, din fantastiske intuisjon og sans for å se nyanserte sammenhenger. Takk, Anne Marte for din enorme raushet, impulsivitet og ditt vidd med brodd. Takk, Anngjerd for din sofistikerte og underfundige språkrikdom, din grundighet og stahet. Takk for meg, og hurra for Ytter!

Å være en del av Ytter har også betydd å hele tiden være i kontakt med fagmiljøet i Bergen og mange andre steder i verden. Det behøver jeg heldigvis ikke å slutte med om enn det blir under nye forutsetninger. Takk for alt godt og berikende samarbeid! Og takk for meg som bidragsyter og medredaktør til dette nettstedet.

Alt godt, Vilde Andrea*

Thanks!

It has been incredible enriching, both on a personal- and on a professional level, to be part of Ytter. It is difficult to quit. I do it in the spirit of Ytter; Ytter can not be restricted or censored, something that could have been difficult to avoid if I tried to balance between being an artist in Ytter and at the same time adviser for visual art in Bergen Municipality, my new job from the 14th of November. I am very enthusiastic and humble towards my own field according to advise the Municipality about visual art. But before that time:

Thank you, Julie for your empathic ability to hold on to what you think is right, your fantastic intuition and your way of seeing nuanced connections. Thank you, Anne Marthe for your enormous generosity, your impulsiveness and your sharp humour. Thank you, Anngjerd for the sophisticated and cunning richness in your language, your thoroughness and your stubbornness. Thank you for having me, and hurray for Ytter!

To be part of Ytter has all the time also involved to stay in contact with the professional art-scene in Bergen and many other places in the world. I am happy that I will continue with this, even if the premises changes. Thanks for all the good and enriching collaborations!

All the best, Vilde Andrea*