Ytter og Taarnesvik / Toleranse for feil

Ytter ble invitert av Kristin Tarnesvik til å bidra i hennes utstilling, Toleranse for feil, på Oslo S. Her er vårt bidrag:

Flerdimensjonal melding uttrykt gjennom en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt språkrepresenterende system, 2012

Multidimensional message expressed through a two-dimensional representation of a three dimensional language representational system, 2012

Plassert foran Kristin Taarnesvik sin plen.

Den tapte hagen

Utstillingen Lost Garden åpnet 2.juni 2012, og står til 2.september på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. 22 billedkunstnere har laget stedsspesifikke verk til parkområdet rundt kunstsenteret. Medvirkende kunstnere er: Gjertrud Hals og Christine Istad, Sverre Hoel, Mesic Rus, Kari Anne Helleberg Bahri, Vigdis Storsveen, Christine Balsløw, Kristin Bjørseth, Serina Erfjord og Magnus Oledal, Anne Marthe Dyvi, Line Schjølberg, Marisa Ferreira, Eline Smith, Lise Wulff og F36 (Kirsten Selmer, Riri Klilngenberg Green, Maina Movig, Jutta Nestegard, Pippip Ferner, Stina Gellein, Ana Maria Lopez).

——————————————————————————————————————————————————————

Lise Wulff

Livstegn (puls), 2012:

Lise Wulff

Livstegn (pust),(lydinstallasjon) 2012:

 

Christine Istad og Gjertrud Hals

Himmelseng 2012:

 

Publikum på utstillingsåpningen 2.juni 2012:

 

Sverre Hoel

Fragmenter, 2012:

 

Rus Mesic

Here, There, Nowhere, (performance/lyd og installasjon)2012:

 

Kari Anne Helleberg Bahri

Hva hagen kan gjemme…, 2012:

 

Marisa Ferreira

Forest flow, 2012:

 

Vigdis Storsveen

Hello and Goodbye, 2012:

 

Line Schjølberg

Blue Velvet, 2012:

 

Firbent publikum i Rus Mesic sin installasjon:

 

Serina Erfjord / Magnus Oledal

But Listen, 2011:


F36 –Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer

Lakrismjeltblåvinge, 2012:

 

Christine Balsløw

Telt, 2012:

 

Kristin Bjørseth

Det som skulle ha vært (lydinstallasjon), 2012:

 

Eline Smith

Gress, 2012:

 

Anne Marthe Dyvi

Drapering, samt publikasjonen Åndsverket- Nylesning av Kai Nielsen her, 2012:

Katalogen til utstillingen kan lastes ned her, med kart over utstillingsområdet og mer om de enkelte verkene.

Utstillingen er et samarbeid mellom Henie Onstad Kunstsenter og Bildende kunstnere i Bærum(BKiB).

Foto: Anne Marthe Dyvi

 

TOLERANSE FOR FEIL

Pressemelding

TOLERANSE FOR FEIL

Deltasenteret inviterer i samarbeid med FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER og

FOTOGALLERIET til Kristin Tårnesviks prosjektet Toleranse for feil i perioden 4.-

14. juni 2012 på Oslo S.

Utstillingen åpner mandag 4. juni kl 15 i flytogterminalens øvre plan på Oslo S.

Tale ved Åse Kari Haugeto, leder ved Deltasenteret og Stephanie von Spreter,

kunstnerisk leder ved Fotogalleriet. Kunstneren vil være tilstede.

Hva betyr egentlig toleranse for feil? Hva ligger i de tre ordene? Hvordan tar vi de

til oss?

Kunstneren Kristin Tårnesvik ønsker gjennom sine enkle meldinger å utfordre

sannheten og det vi tar for gitt. Hun gir oss nye opplevelsesretninger og skaper

digresjoner som leder oss inn i nye tankerekker.

Tårnesvik utfordrer en forhåndsinnstilling vi ikke tenker over. Hun knytter det femte

prinsipp i Universell utforming (Toleranse for feil) med setninger fra Norsk Standard

(”natural area”, ”with public access”,”take off your shoes”) på forskjellige flater på Oslo S.

Samtidig vises et stort fotografi på jernbanetorgets hovedinngangen som er et speilvendt

bildet av brosteinen foran samme inngangen. Fotografiet oppfordrer oss til å stoppe opp,

sanse og bevisstgjøre våre omgivelser, holdninger og tanker.

Kunstnergruppen Ytter er invitert til å utforme et infoskriv som vises sammen plenen inne

på Oslo S. Tittel på bidraget er “Firedimensjonal melding uttrykt gjennom en

todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt språkrepresenterende system”.

Tårnesvik ønsker også å gi publikum et pusterom i form av en liten oase. En naturlig

gressplen plassert på to ulike knutepunkt, et inne og et ute, på Oslo S som oppfordrer

oss til å stoppe opp. Her kan vi bruke sansene våre for å begripe hvordan vi beveger oss

i samfunnet og hvordan en enkelt gressplen – symbolsk for en del av naturen – kan sikre

deltakelse for alle.

Prosjektet vises på Oslo S i anledning av den internasjonale konferansen ”UNIVERSAL

DESIGN 2012 –Oslo” som skjer fra 11.-13. juni Hovedtema er universell utforming i det

offentlige rom.

Kristin Tårnesvik (f. 1964 i Kåfjord) er bosatt i Bergen. Hun er utdannet fra

Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling spesialisert kunst med hovedfag i fotografi, 2004.

Prosjektet er støttet av Rom for Eiendom AS.

For mer informasjon se

www.ud2012.no

www.fffotografer.no

www.fotogalleriet.no