Performance Now

Never or Now, performancefestival i Bergen 28.01-30.01 2011 på Bergen Kjøtt.

Ytter viser bilder fra festivalen.

Moray Hillary, Blind Spot – Foto: Julie Lillelien Porter

Aileen Campbell (SKOTTLAND)– Foto: Julie Lillelien Porter

Publikum venter spent– Foto: Julie Lillelien Porter

Mimosa Pale (FINLAND)

Boogey Boys (NORGE)– Foto: Julie Lillelien Porter

Blind Spot #1– Foto: Julie Lillelien Porter

Blind Spot #2– Foto: Julie Lillelien Porter

Molly Haslund (DANMARK)– Foto: Julie Lillelien Porter

Mia Øquist (NORGE)– Foto: Julie Lillelien Porter

Robert Alda (NORGE/POLEN)– Foto: Julie Lillelien Porter

Shannon Cochrane (CANADA)– Foto: Julie Lillelien Porter

Blind Spot #3– Foto: Julie Lillelien Porter

Blind Spot #4– Foto: Julie Lillelien Porter

Tomasz Szrama– Foto: Julie Lillelien Porter

Blind Spot, #5– Foto: Julie Lillelien Porter

<<<<<<<<<<<<<<<

Tori Wrånes performance, her med Benedicte Clemetsen og et begeistret publikum. Foto: Anne Marthe Dyvi

Tori Wrånes performance, utført i samarbeid med Benedicte Clementsen.

Mangolassi Marhaug

Mangolassi Marhaug

Performance har et stort publikum i Bergen.

Kurt Johannesen

Hege Eriksen

Hege Eriksen

Publikum ser på Hege Eriksens performance.

Foto: Jule Lillelien Porter, Anne Marthe Dyvi

Anna Christina Lorenzen og Marianne Darlén Solhaugstrand

Her vises en bildeserie fra utstillingene An Evolutionary Line av Anna Christina Lorenzen og  Bøy Meg av Marianne Darlén Solhaugstrand som for tiden vises i Haugesund Kunstforening. (7.-30.01.2011)

Portrait (Caritas), av Anna Christina Lorenzen. Foto:Vilde Andrea Brun.

An Evolutionart Line (Olympia, Eques, Caritas) , av Anna Christina Lorenzen. Foto:Vilde Andrea Brun.
Detalj fra An Evolutionary Line (Caritas), av Anna Christina Lorenzen. Foto:Vilde Andrea Brun.
An Evolutionary Line (Triumph), av Anna Christina Lorenzen. Foto:Vilde Andrea Brun.
Portrait (Triumph), av Anna Christina Lorenzen. Foto:Vilde Andrea Brun.
Voodoo Heartbeat, av Marianne Darlén Solhaugstrand. Foto: Vilde Andrea Brun.
Åpenbaring 6, av Marianne Darlén Solhaugstrand. Foto: Vilde Andrea Brun.
Christ/Feast of Flesh, av Marianne Darlén Solhaugstrand. Foto: Vilde Andrea Brun.
Akvareller av Marianne Darlén Solhaugstrand. Foto: Vilde Andrea Brun.

Garantert fare!

Pressemelding Fra Norske Billedkunstneres Stipendkomite: Garantiinntekten er i fare!

Garantiinntekten har siden 70-tallet gitt yrkesaktive kunstnere en økonomisk trygghet og dermed større kunstnerisk frihet. Ordningen har gjort det mulig for mange kunstnere fullt og helt å kunne konsentrere seg om sin kunstneriske virksomhet, og har produsert enorme resultater når det gjelder det kunstneriske nivået i Norge. Garantiinntekt sikrer at kunstnerne kan jobbe uavhengig og fritt, Kunstproduksjon på høyt nivå skal ikke måtte styres av markedskreftene eller private investorer.

I løpet av de siste 10 årene har NBK mistet 21 garantiinntektshjemler. I Statsbudsjettet for 2011 og i forslag til kvotefordeling fra Kulturdepartementet for inneværende år blir det iverksatt en utfasing av garantiinntektene. Fire garantiinntektshjemler er nå foreslått fjernet hvorav to fra billedkunstnerne.

Stipendkomiteen i NBK mener en slik utfasing av garantiintektsordningen er helt uakseptabel. Ordningen er ett av de viktigste elementer i det mangfold av virkemidler som trengs for å sikre en kvalitativ kunstproduksjon i Norge og en forutsigbar økonomi for kunstnerne.

Stipendkomiteen i Norske Billedkunstnere krever derfor at Stortinget og regjeringen opprettholder og utvider garantiinntektsordningen for kunstnerne. Avkortingsreglene må fjernes og støtten må økes.