Det har skjedd ting på Visningsrommet USF den siste tiden. Selv vi som er alle andre steder enn i Bergen har ikke kunnet unngå å få med oss hvordan Summer of Production har utviklet seg. Det foregår nemlig et parallelt løp på co-visningsrommet-usf.no
Om den egentlige utstillingen er noe helt annet enn dette vi ser her, utenfor, det vil vi ikke få svar på. Men nå kjenner vi jo det meste her i verden gjennom kopiene, reproduksjonene, uansett, gjør vi ikke? Dessuten gir Christian Hjelle og Héctor Piña-Barrios kryss oss grunn til å tro at det er vi her ute som sitter med den riktige versjonen.

Vi har tatt oss den frihet å fryse fast et øyeblikk en mørk nattetime

og vil samtidig benytte sjansen til å anbefale alle som har anledning å ta en tur innom finissagen førstkommende lørdag kl 19.