Kavalkade

Skog & Øquist systematiserer, Entrée, 18.11.-18.12

Karen Skog og Mia Øquist

Karen Skog og Mia Øquist

Karen Skog og Mia Øquist

Karen Skog og Mia Øquist

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Out Of The Blue And Into The Black, Bergen Kjøtt, 01.12-03.12
med Joar Nedberg
Ilija Wyller
Maria Lyngstad Willassen
Audar Kantun
Azar Alsharif

Azar Alsharif

Audar Kantun

Audar Kantun

Joar Nedberg

Azar Alsharif

Maria Lyngstad Willassen

Audar Kantun og Joar Nedberg

Audar Kantun

Azar Alsharif

—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————

NULLDOKUMENTET, Rad#3, Bergen Tinghus, 18.11
med Bjørn Ekeland
Julie Lillelien Porter
Trine Falch
Nicholas Møllerhaug
Alwynne Pritchard, Thorolf Thuestad og Claire Zakiewicz


—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————

Ways of Losing Oneself in an Image, Elsebeth Jørgensen, Hordaland Kunstnersenter, 26.08- 09.10


—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————

EVERY FACT NEEDS TO MOVE, Silje Ensby og Tarald Wassvik, Galleri Fisk, 02.09- 04.09

askebegeret

—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————

Tommy Olsson på Premiss, 02.09- 04.09

Punktering av Punkt Ø og Momentum?

Sitat fra Kunstkritikk.‹‹I følge Moss Avis ble det tidlig på gårsdagens bystyremøte presisert at «posisjonen har hatt en klar linje på å prioritere barn og unge». Det er dette som angis som bakgrunn for kuttet i støtten til Punkt Ø.
«Spesielt Håvard Sand (KrF) la vekt på at Punkt Ø og Momentumbiennalen henvendte seg direkte til voksne», skriver Moss Avis.››
– Er de klar over hvor sinnsykt mye tilbud barn og unge vasser rundt i?? Og hvem må drasse med seg disse mette barna på barnekulturen? Jo, de voksne. Voksne: ta makta tilbake – kunst og kultur er ikke alene produkter til dannelse av oppvoksende generasjoner.