Never mind…

Bilder fra lanseringen av nettpublikasjonen

NEVER MIND THE BENEFITS

Anbefalt lesning i den dunkle tid. Og sjekk det herlige omslaget!! Likes!

‹‹Hvordan påvirker penger en kunstners integritet og relevansen av et kunstnerskap? Har finansieringskilden noe å si for kunstnerisk motivasjon eller lesningen av et verk? Hva er forskjellen på offentlige og private penger?

Dette er noen av spørsmålene som stilles og forsøkes besvart i antologien Never mind the Benefits. Kunstnere, kuratorer, kritikere og skribenter kommer her til ordet i en serie essayer og samtaler der takhøyden er stor og innfallsvinklene mange.

Kunstfeltet lar seg mer eller mindre kritisk sponse av private midler og kulturpolitikken fremmer næringsaspekter ved kunstneriske uttrykk. Derfor er det viktigere enn noensinne at kunstnere, kuratorer og andre aktører innenfor kunstfeltet har et bevisst og reflektert forhold til kunstens komplekse finansieringsmodeller. Never mind the Benefits er ment som et bidrag til en av de mest aktuelle og samtidig lite diskuterte problemstillinger ved kunstfeltet.

Utgivelsen er kuratert av Gjertrud Steinsvåg og utgitt av Feil forlag som en nettpublikasjon. Tekstene kan lastes ned fritt fra nevermindthebenefits.no

Av: Kjersti Solbakken››

(Hentet fra http://www.feilforlag.no)

FOTO: Julie Lillelien Porter

The BYOB at KNIPSU

The event arranged by Clara Morell and Tariq Hindic was fantastic! Thank you for arranging and letting us know some of the exiting creators of imagery in Bergen!

The fine contributors:

Kjersti Sundland
Anna Liljekranz
Anna Wergelius
Mattias Arvastsson
Egil Paulsen
Ilija Wyller
Anders Hergum
Jacob Alrø
Elisabeth Færøy Lund
Aleksander Andreassen
Filippa Börjesson
Christian Grindvold Lie
Mathijs van Geest
Anne Larsen
Simon Kolstad
Erik Spanne
Julie Clifforth
Julie Lillelien Porter
Anne Marthe Dyvi
Catalina Aguilera
Joseph Helland
Gabriella Forzelius
Lasse Årikstad
Lona Hansen