Evading the Sevens Nails, part Two: Plane Chant

 

DSC00381

Plane Chant kan oppleves gjennom hele sommeren!  Under åpningen ble Plane Chant fremført med flere utøvere som leste tekst.

Tusen takk til alle som kom på åpningen!

DSC00403

DSC00388

DSC00384

Georgia Rodger har jobbet med idéen om performativ skapelse, en omformende situasjon hvor selve arbeidsprosessen er det sentrale. Parallelt med det fysiske verk, er arbeidet med lyd – som er loopet og lagt lag på lag i en opphopende komposisjon. I denne metamorfosen forenes kropp, lyd og materiale i en flerdimensjonal helhet.

DSC00380

Poesi er også brukt for å sammenkoble ulike situasjoner og til å knytte arbeidet direkte til kildematerialet (ballader, fortellinger, sangtekster og andre slags dikt). Poesien refererer også til opplevelsen av og refleksjonen over hele kunstverket. De ulike stemmene og tidsintervallene blandes og henger seg opp i hverandre, noen ganger blir det pauser mellom, andre ganger overlapper de – ord kolliderer og det oppstår en kakafoni, en samtidighet.

Georgia Rodger (f. 1984) er en britisk kunstner som nylig har fullført mastergraden i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun kommer opprinnelig fra Nordøst-England, men flyttet i 2004 til London for å studere skulptur ved Camberwell College of Arts. Hun fortsatte å bo og jobbe i London (som kunstner og musiker) før hun flyttet til Norge. Hun er også en del av Nordic Sound Art Programme.

Evading the Seven Nails, part 1

Ytter ønsker velkommen til åpning 4. juni kl 19.00, Evading the Seven Nails, del 1:

Margrethe K. Brekke: Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering

plakat margrethe brekke_liten

Med en tilsynelatende uhåndterbar global klimakrise i horisonten kan man lure på: hvilke håp og drømmer finnes i tider som dette?

I Grunnlovsparagraf 112 finnes det håp eller en drøm, med et visst potensiale: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Margrethe K. Brekkes kunstneriske praksis spenner fra materialbaserte uttrykk med tyngdepunkt i tekstil, stedspesifikke og sosiale prosjekter gjerne fundert i kulturhuset i Kalfarlien 18 og transmediale prosjekter i forbindelse med Radio Hopes and Dreams. Menneskenes håp og drømmer er og har vært drivkraften bak fremskrittene som har forårsaket det som når er skremmende endringer, samtidig som håp og drømmer er av den største betydning for å unngå kriser av de dimensjonene som nå også ganske ukontroversielle organer advarer om.

På åpningsdagen vil Margrethe K. Brekke intervjues om etableringen av Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering.

Installasjonen Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering vil stå til og med 15. juni.