Evading the Seven Nails, part 1

Ytter ønsker velkommen til åpning 4. juni kl 19.00, Evading the Seven Nails, del 1:

Margrethe K. Brekke: Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering

plakat margrethe brekke_liten

Med en tilsynelatende uhåndterbar global klimakrise i horisonten kan man lure på: hvilke håp og drømmer finnes i tider som dette?

I Grunnlovsparagraf 112 finnes det håp eller en drøm, med et visst potensiale: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Margrethe K. Brekkes kunstneriske praksis spenner fra materialbaserte uttrykk med tyngdepunkt i tekstil, stedspesifikke og sosiale prosjekter gjerne fundert i kulturhuset i Kalfarlien 18 og transmediale prosjekter i forbindelse med Radio Hopes and Dreams. Menneskenes håp og drømmer er og har vært drivkraften bak fremskrittene som har forårsaket det som når er skremmende endringer, samtidig som håp og drømmer er av den største betydning for å unngå kriser av de dimensjonene som nå også ganske ukontroversielle organer advarer om.

På åpningsdagen vil Margrethe K. Brekke intervjues om etableringen av Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering.

Installasjonen Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering vil stå til og med 15. juni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *