Garantert fare!

Pressemelding Fra Norske Billedkunstneres Stipendkomite: Garantiinntekten er i fare!

Garantiinntekten har siden 70-tallet gitt yrkesaktive kunstnere en økonomisk trygghet og dermed større kunstnerisk frihet. Ordningen har gjort det mulig for mange kunstnere fullt og helt å kunne konsentrere seg om sin kunstneriske virksomhet, og har produsert enorme resultater når det gjelder det kunstneriske nivået i Norge. Garantiinntekt sikrer at kunstnerne kan jobbe uavhengig og fritt, Kunstproduksjon på høyt nivå skal ikke måtte styres av markedskreftene eller private investorer.

I løpet av de siste 10 årene har NBK mistet 21 garantiinntektshjemler. I Statsbudsjettet for 2011 og i forslag til kvotefordeling fra Kulturdepartementet for inneværende år blir det iverksatt en utfasing av garantiinntektene. Fire garantiinntektshjemler er nå foreslått fjernet hvorav to fra billedkunstnerne.

Stipendkomiteen i NBK mener en slik utfasing av garantiintektsordningen er helt uakseptabel. Ordningen er ett av de viktigste elementer i det mangfold av virkemidler som trengs for å sikre en kvalitativ kunstproduksjon i Norge og en forutsigbar økonomi for kunstnerne.

Stipendkomiteen i Norske Billedkunstnere krever derfor at Stortinget og regjeringen opprettholder og utvider garantiinntektsordningen for kunstnerne. Avkortingsreglene må fjernes og støtten må økes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *