Ytter og Taarnesvik / Toleranse for feil

Ytter ble invitert av Kristin Tarnesvik til å bidra i hennes utstilling, Toleranse for feil, på Oslo S. Her er vårt bidrag:

Flerdimensjonal melding uttrykt gjennom en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt språkrepresenterende system, 2012

Multidimensional message expressed through a two-dimensional representation of a three dimensional language representational system, 2012

Plassert foran Kristin Taarnesvik sin plen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *