TOLERANSE FOR FEIL

Pressemelding

TOLERANSE FOR FEIL

Deltasenteret inviterer i samarbeid med FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER og

FOTOGALLERIET til Kristin Tårnesviks prosjektet Toleranse for feil i perioden 4.-

14. juni 2012 på Oslo S.

Utstillingen åpner mandag 4. juni kl 15 i flytogterminalens øvre plan på Oslo S.

Tale ved Åse Kari Haugeto, leder ved Deltasenteret og Stephanie von Spreter,

kunstnerisk leder ved Fotogalleriet. Kunstneren vil være tilstede.

Hva betyr egentlig toleranse for feil? Hva ligger i de tre ordene? Hvordan tar vi de

til oss?

Kunstneren Kristin Tårnesvik ønsker gjennom sine enkle meldinger å utfordre

sannheten og det vi tar for gitt. Hun gir oss nye opplevelsesretninger og skaper

digresjoner som leder oss inn i nye tankerekker.

Tårnesvik utfordrer en forhåndsinnstilling vi ikke tenker over. Hun knytter det femte

prinsipp i Universell utforming (Toleranse for feil) med setninger fra Norsk Standard

(”natural area”, ”with public access”,”take off your shoes”) på forskjellige flater på Oslo S.

Samtidig vises et stort fotografi på jernbanetorgets hovedinngangen som er et speilvendt

bildet av brosteinen foran samme inngangen. Fotografiet oppfordrer oss til å stoppe opp,

sanse og bevisstgjøre våre omgivelser, holdninger og tanker.

Kunstnergruppen Ytter er invitert til å utforme et infoskriv som vises sammen plenen inne

på Oslo S. Tittel på bidraget er “Firedimensjonal melding uttrykt gjennom en

todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt språkrepresenterende system”.

Tårnesvik ønsker også å gi publikum et pusterom i form av en liten oase. En naturlig

gressplen plassert på to ulike knutepunkt, et inne og et ute, på Oslo S som oppfordrer

oss til å stoppe opp. Her kan vi bruke sansene våre for å begripe hvordan vi beveger oss

i samfunnet og hvordan en enkelt gressplen – symbolsk for en del av naturen – kan sikre

deltakelse for alle.

Prosjektet vises på Oslo S i anledning av den internasjonale konferansen ”UNIVERSAL

DESIGN 2012 –Oslo” som skjer fra 11.-13. juni Hovedtema er universell utforming i det

offentlige rom.

Kristin Tårnesvik (f. 1964 i Kåfjord) er bosatt i Bergen. Hun er utdannet fra

Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling spesialisert kunst med hovedfag i fotografi, 2004.

Prosjektet er støttet av Rom for Eiendom AS.

For mer informasjon se

www.ud2012.no

www.fffotografer.no

www.fotogalleriet.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *