Infected Landscapes / Infiserte Landskap

(Bilder fra utstillingen på Galleri 3,14  som stod til 7.desember 2008)

En utstilling som viser kunsten og kunstneren som en aktør som kan snakke med flere stemmer. Kan kunstens autonome stilling gjør den til en potensiell fredsskaper? Eller er det bare oss som trenger å tro på noe?

Minner om en utstilling på 3,14 før jul med Shai Kremer “InfectedLandscapes”

Utstillingen ble tatt ned 7. desember. Den 27. desember invaderte Israel Palestina. Shai Kremer er Israeler, med den utreisefriheten og handlingsrom det gir ham.

Men sitt kunstnerskap bruker han til å vise bilder av Israelske militære installasjoner, der det Israelske militæret øver seg på krig. Blant annet i en “leke-by”, International Military Ground Force Training Base (2007). Og også Israels eller USA´s enorme våpendepoter, US ammunition storage next to Nashonim (2005). Plassert der av Israels fremste leverandør; USA.

Shai Kremer om sine bilder:

“My images mirror the psychological trauma and resulting ambivalence of living in a world of friction, they also warn against vestiges of warfare becoming a permanent fixture in people’s lives.”

Dette er kun bilder fra utstillingen. Se hans hjemmeside for mer informasjon om kunstneren og hans fotografier.

http://www.shaikremer.com/ eller galleriets side: www.stiftelsen314.com

Tekst og foto> Anne Marthe Dyvi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *