Den som betrakter

Anna Christina Lorenzen

Let’s Multiply (A Day Called Zero)

Galleri Langegården 10. januar – 2. februar 2009


-Hesten har vært sentral i krig og kamp, og den står som et maskulint kraftsymbol. Den var utrolig viktig for sivilisasjonens oppbygning og utvikling. Jeg er opptatt av ting som har hatt betydning for kulturhistorien, sier Anna Christina Lorenzen.
Nettopp den vestlige kulturs historie og utvikling er et sentralt element i Annas arbeider. Hesten er et gjennomgående motiv i blekktegningene som vises på Galleri Langegården, og hestefigurene er hentet fra bilder av renessansekunstneren Albrecht Dürer.
-Renessansen var startskuddet for en utvikling i vestlig kultur og vitenskap – og Dürer er sentral her, ihvertfall innefor den individualistiske, nordeuropeiske renessansen, som jeg er opptatt av.

Forestillinger om kropp og kjønn, gjennom historien og i samtiden, blir nødvendigvis sterkt nærværende i bildene. Fremstillingen av kvinnen har i stor grad vært styrt av mannens blikk, noe som i seg selv kan åpne opp for nye utforskninger av historisk materiale. Anna forteller hvordan hun har flettet ulike elementer og forestillinger sammen. Positurene hun selv har, der hun har tegnet seg selv inn sammen med Dürers hester, er hentet både fra motorsykkelpinups og fra cowboy- eller rodeomotiver.
-Du tegner aldri mennesker med klær?
-Det ville ta bort noe, man mister litt av åpenheten. Jeg er interessert i det eksistensielle, og det blir tydeligere med en naken kropp. En kropp er noe alle vil kjenne igjen, selv små barn gjenkjenner en naken kropp. Man har forsøkt å gjengi menneskekropper siden steinalderen, det har alltid vært der. Samtidig er det en veldig viktig del av kulturhistorien. Jeg er opptatt av representasjon – måten noe er fremstilt på – det er alltid preget av sin tid.

Se flere av Anna Lorenzens arbeider på www.annalorenzen.com

Mer informasjon om og bilder fra utstillingen på www.langegaarden.no

Tekst og foto: Anngjerd Rustand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *