Ytter anbefaler:

Boklansering av Wencke Qvales “Allegoriens gjenkomst”

Det blir lanseringen av boken i morgen tirsdag 8. mars 2011 kl. 16 i Marken 37, foredragssalen 3. etg. (det røde rommet). Det er gratis adgang og åpent for alle.

I denne boken forsøker Wencke Qvale å vise at Walter Benjamins skjellsettende analyse av sin samtids kunst ikke stopper ved dadaismen og surrealismen, men langt på vei kan overføres til vår egen samtid, den senere tids konseptkunst.

Lanseringen blir i form av en samtale mellom Søren Kjørup, Dag Sveen og forfatteren. Søren Kjørup er forskningsveileder ved kunsthøgskolen og har vært Wencke Qvales veileder under arbeidet med boken. Dag Sveen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og har fagfellevurdert boken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *