Manuelle fortellinger

Joan Jonas sin utstilling Reading Dante III i No.5 på Bergen Kunsthall er en installasjon der lag ligger på lag, gallerirommet så til de grader er aktivert og samtidig helt på plass.

Gjennom veggtegninger (utført gjennom projeksjoner), projeksjoner av performancer og videoarbeid, skulptur (av tegninger og video), lys og lyd er utstillingen en utrolig sammensatt og fullstendig komposisjon. De forskjellige tekstfragmentene utstillingen er bygget på er hentet fra helvetet, skjærskilden og paradiset i Dante´s Den gudommelige komedie, og satt sammen av materiale fra Jonas´tidligere performancer, prosjekter og opplesninger– som alle overlapper hverandre gjennom sine sammenhenger. Sirkulære bevegelser og arkitektur, psykisk og fysisk nærhet til (et hvilket som helst?) materiale, og referanser til sjamanisme  og arketypiske mønstre går igjen.

Den gudommelige komedie er overførbar til dagens verdenssamfunn og dens tilstand. Jonas sier selv (husker ikke hvor jeg leste det) at det ikke er det religiøse aspektet hun er interessert i formidle, men heller projiseringen av at Dante skrev på sitt morsmål heller enn det latinske språket, og fungerer dermed som en skjerpelse av den personlige fortellerstemmen.

De to store projeksjonene i No.5 er to kontinuerlige sykluser, den ene tydeligst av videoopptak av hender som endeløst tegner og visker ut kritttegninger på en tavle, den andre et forløp av opplesninger, performancer, scenografi og videoopptak. Resten av rommet er opplyst gjennom to håndlagede lysskulpturer og en likeledes hjemmelaget–aktig sfæreskulptur av hvite lys, tegninger av dyr og markmakings av diverse slag.

Det utrolige, det fantastiske, det magiske. Samtidig som Dante har tekstene til Aby Warburg satt sitt preg på utstillingens kontekstuelle retning. Hans studier av (bl.a.) ikonografi og Hopi–indianernes ritualer gjør at hun omtalte han på Plattformeventet i anledning åpningen som en psykohistoriker. Selv iscenesettelser hun konstellasjoner av stein, kritt, treverk, bolter, bjeller, kull. Lys, sirkler, stemmer, masker, dyr, leker og landskap. Utstillingen står til den 27. mars.

Tekst og foto: Julie Lillelien Porter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *