Åpningsbilder

Se Ytter på Norge i dag, Dagsrevyen 21 (ca. 12 min ute i sendingen)
og i Plantene sjekker inn på bt.no (samt i papirutgaven) i dag.

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 8 = eleven