Påskelektyre #3 Running After Antelope

Påskekalenderen har gjenoppstått! Dagens anbefaling er er radioprogram, en teori, en besettelse, en lek, en drøm om en naturtilstand.

Scott Carriers radiohistorie Running After Antelope fra 1984 ble nylig relansert på hans egen podcast Home of the Brave.

“as I was delivering this brief pitch, I watched the science editor go cross eyed, and then she stopped breathing […] Luckily, I didn’t need her approval to do the story, I already had a grant from the National Endowment for the Arts. Yes, arts money to make a science story”

Teorien om at mennesket har jaktet storvilt ved å følge etter dyrene til de segnet om av utmattelse har siden blitt bredt akseptert.

Hør på Running After Antelope (16 min)

Eller hør en lengre versjon på This American Life fra 1997 (44 min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *