YTTER støtter en kunstnerdrevet drift og aktivitet på Bergen Kjøtt!

Bergen Kjøtt -kan man kjøpe kulturen?

Kronikken er skrevet av våre kolleger Elisabeth Færøy Lund, Agnes Nedregård og Mia Øquist, på trykk i gårsdagens BT.

3

Trykk til salgs under Bergen Art Book Fair, kåret til “Årets kunstarrangement 2013” av Natt og Dag

I januar 2010 flyttet kunstnere, scenografer og arkitekter inn i 4. etasje på Bergen Kjøtt. På samme tid flyttet musikere inn i sine studioer i 3. etasje. Alle med store forventninger til et tverrfaglig hus, igangsatt med inspirasjon fra lignende bygg i Europa. Den gamle fabrikkens røffe utseende, en åpen atmosfære for uttesting av prosjekter – sterke aktører og en tverrfaglig profil som åpnet for mulige samarbeid, ga huset styrke og potensiale.

At Bergen Kjøtt er et tydelig rom hvor kunsten og musikken står i fokus, har gjort de store fabrikklokalene til et reelt alternativ på Bergens kunst – og kulturscene i dag.

De nye huseierne på Bergen Kjøtt kan kjøpe fabrikklokalet, men ikke husets innhold – dvs. kunstnerne og musikerne, og all kulturproduksjonen som foregår og har foregått der.
Etter uttalelsen gjennom advokat Per Magne Kristiansen i BT 5. februar blir det tydelig at det ikke er selve bygningen de er interesserte i, men det som huset, møysommelig har bygget seg opp til å bli, over måneder og år med svette og tårer fra alle dem som har investert sin tid og sin arbeidskraft der, i form av kunst – og musikkproduksjon, organisering og visning av mangfoldige arrangementer, diskusjoner, ideutvekslinger, samarbeider og administrasjon.

kjott4

Fra installeringen av utstillingen Følgene i 2011

Bergen Kjøtt står for hva kunstnere og musikere er i stand til å skape om de får operere utenfor de etablerte strukturer og rammer som institusjonene krever.
Hadde fasaden vært gjennomsiktig når du stopper opp med bilen din i lyskrysset utenfor Bergen Kjøtt, kunne du sett et levende hus der en bredde av kultur blir produsert. Nyskapende kunst og musikk tjener du ikke penger på, men det er heller ikke meningen. Kunst er en annen form for kapital, og det er denne type kapital som gjør en by levende og attraktiv for tilflyttere og besøkende.

“I 2011 tok eg turen til Bergen for å overvære performancekunst festivalen Never or Now, haldt på Bergen Kjøtt. Etter 6 år i utlandet, var eg klar for å flytte heim til Norge og valga stod mellom Oslo og Bergen. Mitt møte med arrangementet på Bergen Kjøtt var mitt første møte med Bergen. Den energien og den råheten huset hadde, gjorde mitt valg enkelt. Eit halvår seinare var eg på plass og min magefølelse om det som skjer i kunst/kulturlivet i Bergen stemte. Her er det mulig å få ting til å skje. Har ein idear for samarbeid med andre kunstnarar er vegen kort, viljen og energien som trengs, finns.”
Sitat Elisabeth Færøy Lund

Mimosa Pale (FIN)

Finske Mimosa Pale i performance for et fullstappet (internasjonalt!) publikum under Never or Now i 2011

Er du kulturarrangør i byen har du mest sannsynlig vært vertskap for en produksjon, som er skapt på Bergen Kjøtt, på din egen arena; Kode, Festspillene i Bergen, Bergen Kunsthall, Bergen Live, DNS, Garage, USF, for å nevne noen.
Som kunstpublikum har du mest sannsynlig vært innom Bergen Kjøtt på et av de mange arrangementene; Bergen Assembly, Bergen Art Book Fair, Action Jazz, Utstillinger, Performance, BIT ensemble.

I en tid der økonomi og tall skal dokumenteres finnes det dessverre ikke et system som registrerer alle arbeidstimer et kulturhus, som Bergen Kjøtt, krever. Utallige og ubetalte arbeidstimer ligger bak forvandlingen fra tomme fabrikklokaler til et helt spesielt kulturhus.
Å drifte et kulturhus som dette, krever ikke bare en økonomisk strategi utenom den vanlige businessmodellen, men det krever nettverk, blikk for kunst og en vilje til å ta sjanser og gi kunstnere rom til å arbeide med kunst, på kunstens premisser.

Vi får et utvannet og fattig samfunn om vi forsaker kunst- og kulturprodusentene; som utrettelig skaper nytt innhold, nye ideer, stiller nye spørsmål, som driver samfunnet fremover og gir de kommersielle aktørene kjøtt å gnage på.

Striden om Bergen Kjøtt er et prinsippspørsmål. Det handler ikke om hvordan en person kan drifte stedet bedre eller dårligere enn andre, det handler ikke om personer i det hele tatt. Det handler om hva de står for. Pengenes rett. Verdien i langsom idéskapning versus umiddelbar avkastning.

BK_2

Fra Bergen Art Book Fair, 2013, utgitt av nederlandske Valiz

Har idealisme, i form av kulturproduksjon uten tanke på umiddelbar avkastning, noen verdi i dagens samfunn?
Bergen Kjøtt ble gjort mulig takket være Annine og Stig, som tok sjansen på å tro på noe, og satset.

Vi håper og tror at byen vår ikke blir fattigere de neste månedene. La Bergen Kjøtt fortsette å være et bygg fylt med musikere og kunstnere, som på egne premisser er med å gi Bergen en solid plassering på kunstkartet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *