Ytter + KNIPSU 2012 / Parataxon

Ytter + KNIPSU 2012 / ParataxonVelkommen til åpning fredag den 12. oktober kl 20:00Utstillingen står 12.10 – 04.11 torsdag – søndag kl 13 – 17

(Parataxon er en kunstig klassifikasjon/gruppering av noe som ikke nødvendigvis hører sammen).
De to kunstnergruppene Ytter og KNIPSU stiller ut i en forenet gruppeutstilling der kommunikasjonens gjennomslagskraft og nedbrytning danner rammene rundt tilblivelsen av en utstilling.Felles for Ytter og KNIPSU er at de er samarbeidende konsepter i kunstfeltet. De initierer, påvirker og blir avlest ut ifra hva de gjør sammen i kunstfeltet. Dette preger også deres kunstneriske virke. Grensen mellom jeg og vi – hva som kommer først, og hvem som kom med det, er ikke klart definert. Kunsten er motivasjon, årsak og virkning.Utstillingens tematiske underbygning er kommunikasjon og kommunikasjonens makt, ‘authorship’ og betydningen av avsenderen for mottagelsen av et budskap. Prosessen frem til utstillingen har bestått av møter, presentasjoner og en felles workshop på Supermarket i Stockholm. I løpet av året har også de ulike konstellasjonene skiftet ham, noen har gått videre, noen står igjen og arbeidet med å redefinere gruppedynamikken vedvarer helt frem til åpningen.Å gruppere seg gir en dynamikk og en styrke, men ikke hvis samarbeidet stagnerer, blir en hvilepute eller sementerer evnen til å se nytt på verden gjennom kunsten. For å utfordre gruppenes indre struktur og logikk har produksjonen av utstillingen ambisjon om å sette de ulike gruppene på prøve ved å oppløse grenser. Din er min, likt et arrangert ekteskap har vi gjort hverandres arbeider tilgjenglig for videre utvikling. Er det en substans bak samarbeidet? Hvordan forholder vi oss til denne planlagte kooperasjonen? Tillater vi hverandre å komme helt inn? Slipper vi eierskapet til vår egen kunst?

Videre inn i den psykologiske verden finnes et begrep som heter “parataxic forvrengning”, en beskrivelse av oppfatninger av andre basert på fantasi, noe som gjerne kan oppstå hos et nyforelsket par. Et bilde dannes av den andre personen som en sjelefrende, men hva skjer i virkeligheten, når den andre personen ikke lever opp til forventningene? Psykologiske dynamikker som dette kan overføres til den samarbeidssituasjonen vi befinner oss i, noe som fungerer halvveis terapeutisk, halvveis destruktivt og håpefullt konstruktivt.

 

KNIPSU
Komediebakken 9, Bergen

 

www.ytter.no

www.knipsu.no

www.anngjerd.no

www.julielillelienporter.net

http://annemarthe.wordpress.com/

www.mokland.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *