En reise mellom fjell

I forbindelse med utstillingen til Anngjerd Rustand, En gradvis organisasjon av våre suksessive fornemmelser, i Galleri N. Bergslien, Eidfjord, 22. juli–21. august 2011 (åpent hver dag 12-18), bega Vilde Andrea Brun og Julie Lillelien Porter seg avgårde på den lange reisen mellom Bergen og Eidfjord. Her vises bilder fra de to Ytter-delegatene sin ferd mellom fjord og fjell.

Utsikt fra MS “Vøringen”

Det var fler enn oss som besøkte Eidfjord den dagen.

Et av verkene til Anngjerd Rustand; Erratic, 2010

Rustand sin beskrivelse av verket (klippet fra Underskog):

Erratic, 2010

Skulptur, stein og nylontråd, 2×2×2 m

Erratic består av rundt 800 små steiner knyttet fast hengt opp i nylontråder slik at den antyder omrisset av en kampestein. Det er et porøst og ustabilt objekt. De 3-5 meter lange trådene hver stein henger i gjør formasjonen svært følsom for luftstrømninger; steinene dirrer når noen går forbi eller dører i nærheten åpnes eller lukkes. Steinene er naturlig nedslipt grus, hovedsakelig gneis og kvartsitt fra proterozoikum (2,5 mrd.–542 mill. år siden). Erratic (fra latin: errare, å vandre, gå seg vill eller feile) er den geologiske betegnelsen for en (kampe)stein som befinner seg på et annet underlag enn det den stammer fra. Det er isbreenes bevegelser, tvunget frem av gravitasjonen, som har brakt de erratiske steinblokkene til den – i geologisk tidsperspektiv – nye beliggenheten. Adjektivet erratic kan bety uforutsigbar eller ustabil («an erratic heartbeat»; «an erratic comet»).

Anngjerd Rustand sine arbeider, Det handler ikke om flukt, 2011, sett gjennom skulpturen Erratic, 2010

Anngjerd Rustand, Det handler ikke om flukt, 2011

Rustand sin beskrivelse av verket (klippet fra Underskog):

Det handler ikke om flukt, 2011

Kollasj, 3,5×3,5 m

Det handler ikke om flukt er et arbeid som tar utgangspunkt i Hergés tegneserie Månen tur retur (Objectif Lune og On a marché sur la lune) fra 1950-53. Alle tegneseriefigurer, bygninger og romskip i bøkene er malt over – tilbake står øde landskaper og landskapsfragmenter sett fra jorda, fra rommet og fra månen. Til utstillingen er alle de 128 boksidene montert i en sirkulær formasjon.

Anngjerd Rustand, Det handler ikke om flukt (detalj), 2011

Anngjerd Rustand, Det handler ikke om flukt (detalj), 2011

Utsikt fra MS “Vøringen”

Utsikt fra MS “Vøringen”

Tekst og foto: Vilde Andrea Brun


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *