Ytter anbefaler…

Ytter anbefaler Jon Arne Mogstads El Greco Revisited. En publikasjon som tar deg igjennom prosessene, tankene, minnene, opplevelsene, irritasjonene og fascinasjonene  til kunstneren Jon Arne Mogstad. Et herlig språk så nært kunstnerskapet som det skrevne ord kan komme. Personlig og ærlig (nei, jeg har ikke rukket å lese hele ennå, men det skal jeg..) Og maleriene naturligvis. På mange måter er dette også rik kunsthistorieformidling, da Mogtad deler sine kunstopplevelser gjennom mange år som bruker av kunsthistorien.

Jon Arne Mogstad sitt bokprosjekt er utkommet som et sluttprodukt av en FOUperiode på Kunsthøgskolen i Bergen, der Mogstad er professor i maleri.

ISBN 978-82-8013-081-5

Mer om boken her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *