One thought on “”

  1. Da vil jeg sitere fra HKS’ nylig utsendte nyhetsmail: «Hordaland kunstsenter har fra og med 2010 økt sin vederlagssats med 50% som et ledd i å kunne muliggjøre videre nyskaping på kunstfeltet, vederlag betales uavhengig av nasjonalitet og er likt til kurator og kunstner.» Vi anmoder alle som sitter i maktposisjoner om å la seg inspirere av dette (se også svenskenes medverkans- och utställningsersättning)

    En dag skal vi få råd til å kjøpe rattkjelker for egne penger!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *