Tid for det organiske

Bergen Kjøtt

Foto: Anne Marthe Dyvi

I løpet av 2010 vil BERGEN KJØTT stå ferdig oppusset med arbeidsplasser for tilsammen 40 kunstnere og musikere i Bergen. Den 2000 m² store bygningen nederst i Sandviken består av fire etasjer som vil romme atelierplasser, prosjekt- og visningsrom, øvingslokaler og musikkstudio, samt kafé. Initiativtakerne til prosjektet BERGEN KJØTT er kunstnerne Annine Birkeland og Agnes Nedregård, og hovedideen bak prosjektet er å skape en plass i Bergen hvor lokale og internasjonale kunstnere og musikere kan møtes,  sette i gang prosjekter og jobbe sammen.  De ønsker å tilrettelegge for  prosessene som oppstår mellom folk, og å stole på at dette i seg selv skaper et dynamisk miljø.

Julie Lillelien Porter (JLP): Hvordan har dere kommet fram til, og hva gjør konseptet bak BERGEN KJØTT til noe dere vil satse på i Bergen?

Agnes Nedregård (AN): Både Annine og jeg har kontakter utenfor Bergen, og vi ønsket å finne en måte å generere energi blant kunstnere i Bergen og utover. Vi har snakket mye om det vi kaller «mellomromskompetanse». Møter som oppstår mellom kunstnere fra forskjellige nasjoner, generasjoner, eller som jobber med forskjellige medier. Noe av det som er vårt fokus i oppbyggingen av infrastrukturen på huset, er at alle de uformelle møtene som oppstår er viktige. Derfor har vi tilrettelagt for gjesteatelierplasser side om side med de faste arbeidsplassene, samt at vi vil ha forskjellige steder på huset der folk kan treffes for å snakke sammen uten at det er videre arrangert.

JLP: Et slags utvida nettverk som blir manifestert i en fysisk møteplass?

AN: Nettopp. BERGEN KJØTT skal være et møtested hvor vi kommer til å ha prosjekter og visninger av forskjellige slag, og troen på at i disse møtene genereres noe som er veldig viktig og interessant for de enkelte kunstnerne. For kunstnere som jobber profesjonelt, er det ofte disse type møtene som gjør at de får nye muligheter og at ting skjer og utvikler seg videre. Å stole på at organiske prosesser skjer av seg selv.  og at arbeidsgangen ikke trenger å være formalisert, er noe av hovedfokuset vårt i gjennomføringen av BERGEN KJØTT.

JLP: Tenker dere at folk som er involvert der og har arbeidsplasser der skal kunne invitere sine bekjentskaper og nettverk, eller skal det være en mer systematisk tilnærming i forhold til å trekke inn folk fra andre plasser?

AN: Vi skal satse på en medlemskaps–ordning, der kunstnere kan være medlemmer uten at de har fast atelierplass, som vil gi de mulighet til å leie seg inn på prosjektrommene og gjesteatelierplassene for kortere perioder. Huset skal være åpent for å bli brukt av andre enn bare de som har fast arbeidsplass der.

Annine Birkeland (AB): Det som skjer på huset skal kunne bli organisert uten at et svært apparat må settes igang. Fokuset skal ligge i møtene som oppstår naturlig og som ikke er konstruerte. Både Agnes og jeg ser dette skje blant kunstnere og musikere når vi er ute og reiser. Forhåpentligvis vil dette prosjektet ha mye å si for selvtilliten til de som er involvert, fordi vi kan plukke opp hverandres idéer, forsterke dem og få dem gjennomført. Ideen bak BERGEN KJØTT er at det skal være åpent for initiativ fra de involverte, og at disse initiativene blir diskutert.

AN: Annine og jeg skal ikke sitte på toppen som noen kuratorer og bestemme alt. Det er derfor vi forventer at de som har fast arbeidsplass der er interessert i sånne type dialoger, og interesserte i å bruke sine egne nettverk til å sette i gang ting, og få ting til å skje. Vi ønsker å ha et høyt profesjonelt nivå på det som foregår der, uten at det skal bli hyper-elitistisk.

JLP: Og etterhvert som BERGEN KJØTT blir etablert så vil det tiltrekke seg folk som er mer interessert i å jobbe mer konstellatorisk og utadrettet?

AB: Ja, vi er ute etter kunstnere som har lyst å jobbe utover bare sin egen praksis. Vi ser at musikerne som skal jobbe på huset er vant til å tenke og jobbe på denne måten, men vi sliter litt med å få tak i de kunstnerne som vil være med på et sånt prosjekt.

AN: Den gruppen med kunstnere som skal ha fast arbeidsplass der i første omgang er og må være folk som virkelig har lyst og kapasitet til å være med på et sånt prosjekt. Det er viktig å få fram at vi stiller litt krav til de som skal jobbe fast på huset, for at vi skal kunne stole på demog gi dem rom. Så for de som har lyst til å være med på det, gir det jo et enormt stort spillerom. Det er ikke passende for alle, men for de rette folkene så er det jo veldig attraktivt.

AB: Ja, samtidig som det handler om å skape en trygghet rundt prosjektet siden det er litt utenom det vanlige. Det er styrken til Agnes og meg — at vi er trygge på våre ståsteder. Så hvis vi får den tryggheten til å smitte gjennom prosjektet vårt, så er jo det utrolig bra. Det å gi ting litt tid, å tillate at det vil utvikle seg naturlig … Det er jo noe som er veldig uvant. Mange er utålmodige. Og vi er vant til å bli styrt av et tøft tidsskjema. Så BERGEN KJØTT er jo veldig annerledes. Vi har ikke planen klar for hva som skal skje. Den planen kommer med de kunstnerne som kommer inn.

Tekst: Julie Lillelien Porter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *