Punktering av Punkt Ø og Momentum?

Sitat fra Kunstkritikk.‹‹I følge Moss Avis ble det tidlig på gårsdagens bystyremøte presisert at «posisjonen har hatt en klar linje på å prioritere barn og unge». Det er dette som angis som bakgrunn for kuttet i støtten til Punkt Ø.
«Spesielt Håvard Sand (KrF) la vekt på at Punkt Ø og Momentumbiennalen henvendte seg direkte til voksne», skriver Moss Avis.››
- Er de klar over hvor sinnsykt mye tilbud barn og unge vasser rundt i?? Og hvem må drasse med seg disse mette barna på barnekulturen? Jo, de voksne. Voksne: ta makta tilbake – kunst og kultur er ikke alene produkter til dannelse av oppvoksende generasjoner.
Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = nine

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>