“…arkitektur, maleri, skuespill, litteratur etc.”

Stem den 14. september (men les dette først!!!)

Her er et lite ekstrakt av Fremskrittspartiets holdning til kunstnere, kunst og kultur. 

Verdt å lese så ikke stemmesedlen ramler ned i FEIL urne…

valg revidert

 

Dette mener Frp:                                                                                 Foto: Anne Marthe Dyvi

-“At kulturpolitikk skal være for publikum, ikke for kulturarbeidere.

-La folk selv bestemme hva som er god kultur.

-Stille krav til alle som mottar offentlig støtte, slik at de må tilby noe som publikum vil ha.

-Kutte garantilønn og stipender, slik at kunstnere må leve av det de selv skaper.

-At mer av den offentlige støtten skal gå til frivillig og deltagende kultur, slik som amatørteatre, kor og korps.

-At foreldre og den enkelte skole skal bestemme hvordan de vil bruke penger fra den kulturelle skolesekken.

-Verne om og sikre den norske kulturarven. Blant annet foreslo Frp i Stortinget å lage en liste over de viktigste verk innen hver sjanger: arkitektur, maleri, skuespill, litteratur etc.”

(Kilde: Frp sitt partiprogram / frp.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *