The A-B-C of Artistic Research
(or should we say the A-R-T)

Pedro Gómez-Egaña

Photo: Pedro Gómez-Egaña

Tekst: Anne Marthe Dyvi
It takes time to understand an art institution. And parts of the art institution tend to be a bit anonymous. For instance the Fellow Researchers. What do they do?
I know of the description done by the institution, and by The National Norwegian Artistic Research Fellowships Programme. But I wanted to know what it is like from the inside.
What is artistic research? What does a Fellow Researcher do?
Pedro Gómez-Egaña is a researcher in art at Bergen National Academy of the Arts, and he has kindly answered some of my questions.
Continue reading

“…arkitektur, maleri, skuespill, litteratur etc.”

Stem den 14. september (men les dette først!!!)

Her er et lite ekstrakt av Fremskrittspartiets holdning til kunstnere, kunst og kultur. 

Verdt å lese så ikke stemmesedlen ramler ned i FEIL urne…

valg revidert

 

Dette mener Frp:                                                                                 Foto: Anne Marthe Dyvi

-“At kulturpolitikk skal være for publikum, ikke for kulturarbeidere.

-La folk selv bestemme hva som er god kultur.

-Stille krav til alle som mottar offentlig støtte, slik at de må tilby noe som publikum vil ha.

-Kutte garantilønn og stipender, slik at kunstnere må leve av det de selv skaper.

-At mer av den offentlige støtten skal gå til frivillig og deltagende kultur, slik som amatørteatre, kor og korps.

-At foreldre og den enkelte skole skal bestemme hvordan de vil bruke penger fra den kulturelle skolesekken.

-Verne om og sikre den norske kulturarven. Blant annet foreslo Frp i Stortinget å lage en liste over de viktigste verk innen hver sjanger: arkitektur, maleri, skuespill, litteratur etc.”

(Kilde: Frp sitt partiprogram / frp.no)