Kunstpolitikk i forkant av valget

Bildende
Kunstneres
Forening
i
Hordaland
-­‐
BKFH
har
gjennomført
en
liten

spørrerunde
til
de
politiske
partier
i
forbindelse
med
kommune-­‐
og
fylkestingvalget
2011.
noen

Spørsmålene:

1:
Hvordan
vil
dere
følge
opp
kunstplanen
for
Bergen
med
midler?
(Kunstbyen
Bergen

2008

2017)

(Bevilgningene
-­‐
-­‐
4,5
-­‐
20
-­‐
Frie
midler
i
2011
var
830.000
kr
inkl
50.000
kr
til
produksjon
og
formidlingsarenaer,
mens
i
følge

planen
skulle
dette
ha
nådd
2
mill
+
600.000
til
produksjon
og
formidlingsarena).

2:
regelen?
Hvorfor/
hvorfor
ikke?

(Bergen
kommunale
årlig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *