fra Bergen kommune

Link til et spørreskjema om produksjonslokaler for visuelle kunstnere i Bergen

«Seksjon for kunst og kultur skal i forbindelse med rullering av Kulturarenaplanen undersøke forholdene for visuelle kunsntnere i Bergen mht lokaler. Skjemaet kommer til å ligge ute til besvarelse i en lengre periode, men kun de svarene som kommer inn innen 20. september 2010 blir tatt med i rulleringen av Kulturarenaplanen. På forhånd takk for hjelpen!»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *