Den deilige egenevalueringen…

En liten notis sakset fra Khib sitt nyhetsbrev “Khib-nytt” 14.april 2009.

Evaluering av Stipendprogrammet foreligger

Styret i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har
foretatt en omfattende egenevaluering
som blant annet viser
at både veiledere og institusjonsledere vurderer stipendiatenes nivå som høyt i
internasjonalt perspektiv. Veilederne mener også at programmet har en høy
faglig standard. Tilbakemeldingene fra stipendiater og veiledere er entydig
positive
. Evalueringen kan fåes ved henvendelse til KHiB v/resepsjonen i
Strømgaten 1…

Nå som semesterevalueringene står for døren på Khib, vet jeg ikke om det er
tenkt at studentene skal gjøre det samme?

Klapp , klapp på skulderen…et entydig klapp.

*************************************

The delicious self-evaluation …

A note from Khibs Newsletter “Khib-Nytt” from
14.april 2009

Evaluation of the Scholarship Program are available.

The Board of Scholarship Program for artistic
development, has completed a comprehensive self-evaluation that, among other
things, shows that both coaches and institutional leaders are considering
fellow’s level as high in international perspective. Coaches also believe that
the program has a high academic standard. Feedback from the fellows and tutors are
exclusively positive. The evaluation is available by contacting Khibs v reception
in Strømgaten 1. ..

Tekst av/text by Anne Marthe Dyvi

One thought on “Den deilige egenevalueringen…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *