Tag Archives: Julie Lillelien Porter

Å bære tegn / Ytter på Møllebyen litteraturfestival

 Å bære tegn

Ytter stiller ut på Møllebyen Litteraturfestival i Moss 17- 19.august.

Ytter som består av kunstnerne Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi, er invitert til festivalen som i år har tittelen ‘Alfabet’.

Stort større paraply for en litteraturfestival kan man ikke finne, men for kunsten er det ingen sak å revne en paraply! Utstillingstittelen ‘Å bære tegn’ peker på kroppen som budbringer  i tilblivelsen og mottagelsen av kunst og litteratur. At tegnene medieres gjennom oss i meningsdannelsen. A er ikke mer enn A, eller?

Den greske grammatikeren Dionysios Thrax skrev i  ‘τέχνη γραμματική‘ (Grammatikkens kunst) ca 150 år f.kr om tegnsetting:

Det er tre skilletegn: punktum, semikolon, og komma. Punktum angir at betydningen er fullstendig, semikolon er et tegn på hvor du skal trekke pusten, kommaet at betydningen ikke er komplett, men at noe mer må legges til. Thrax gir oss ingen svar på betydningen av betydning, ei heller hva som må legges til.

Leses punktum, semikolon, komma som morse; ._._ , får vi A A. Setter vi en H i mellom får vi AHA.

Video, tegning, maleri, collage og skulptur. Språk, bilde, svart, hvitt og grønn.

 

Share on Facebook

Ytter og Taarnesvik / Toleranse for feil

Ytter ble invitert av Kristin Tarnesvik til å bidra i hennes utstilling, Toleranse for feil, på Oslo S. Her er vårt bidrag:

Flerdimensjonal melding uttrykt gjennom en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt språkrepresenterende system, 2012

Multidimensional message expressed through a two-dimensional representation of a three dimensional language representational system, 2012

Plassert foran Kristin Taarnesvik sin plen.

Share on Facebook