Tag Archives: Anngjerd Rustand

Ekvinoktium // Levende strøm

ARTISTS: Ytter and Gabriel Kvendseth at the gallery, L22.


Streaming Live by Ustream

Ekvinoktium

De private sfærene som finnes i et nabolag, og ideen om kunstens utilgjengelighet er parallelle motiver for Ytters deltagelse på utstillingen Nabolag.

Under den offisielle åpningen i Solheimsgaten 10, vil det strømmes lyd og bilde over ytter.no fra en annen utstillingsåpning i Nabolaget. Denne vil gå sin gang med åpningstale, opplesninger og et kuratert kunstverk. Likevel er det kun galleristen, kuratorene og kunstnerne som vil være tilstede. Utstillingen vil stå hele perioden frem til den 7 .oktober, men er utilgjengelig for publikum annet enn via nettet. Utstillingen foregår inne i en leilighet i nabolaget, der man via internett har en direkte visuell og lydlig tilgang til det private. Publikummet blir kikkeren, der utstillingen kun kommuniserer til en offentlighet gjennom strømmingsfunksjonen. En offentlighet som gjerne foregår i et annet privat rom. Balansen mellom privat og offentlig, mellom dag og natt, mellom ytre og indre, mellom tilgjengelighet og utilgjengelighet utforskes i en av tidene på året som historisk har vært et “offentlig” samlende moment. Jevndøgnet, da dag og natt er like lange. Et jevndøgn er ett av de to tidspunktene i året da jordens akse hverken heller fra eller mot solen.

Hvordan den private sfæren virker på utstillingen og personene tilstede, samt det i seg selv uklare visningsformatet stiller spørsmål ved hvilke antagelser vi bygger vår persepsjon av virkeligheten på, og hvorledes virkelighetene våre utspiller seg.   

I Nabolag sitt samlingspunkt,  Solheimsgaten 10, vil utstillingen inni utstillingen bli vist kontinuerlig. Strømmingen vil også vises kontinuerlig på ytter.no, så man kan oppleve utstillingen i sin egen private sfære. Åpningen vil skje samme tidspunkt som Nabolag, fredag 21.09.2012 kl 19.                                                                                                                        

Åpningstidene til Ekvinoktium er derimot autonome, internett deler ikke døgnet i dag og natt.

Share on Facebook

Eplebiten i Snøhvits hals

Foto: Eirik Lande

Foto: Eirik Lande

Foto: Eirik Lande

Foto: Eirik Lande

Fallende hest, tegning på papir og Like All Mothers, fotgrafi/tegning. Foto: AR

A Sheet of Fire, videoprojeksjon i loop og Fallende hest, tegning på papir. Foto: AR

A Sheet of Fire, videoprojeksjon i loop. Foto: AR

Utdrag fra As Body/Som kropp 1-4, maleri/drapering; No title, figurer i tre og No title, blekk på stoff. Foto: AR

Utdrag fra As Body/Som kropp 1-4, maleri/drapering; No title, figurer i tre og No title, blekk på stoff. Foto: AR

Utdrag fra As Body/Som kropp 1-4, maleri/drapering; No title, figurer i tre og No title, blekk på stoff. Foto: AR

Utdrag fra As Body/Som kropp 1-4, maleri/drapering; No title, figurer i tre og No title, blekk på stoff. Foto: AR

Fallende hest (detalj), tegning på papir. Foto: AR

Courtesy of the Artist 1-7, skulptur, ubrent porselensleire. Foto: AMD

Foto: AR

Foto: AR
Share on Facebook

Klassekampen anmelder utstillingsprogrammet til Møllebyen litteraturfestival

Share on Facebook

Installerer /installing at Carl Berner

 

Share on Facebook

Velkommen!

Share on Facebook