All posts by Julie Lillelien Porter

Evading the Seven Nails, part 1

Ytter ønsker velkommen til åpning 4. juni kl 19.00, Evading the Seven Nails, del 1:

Margrethe K. Brekke: Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering

plakat margrethe brekke_liten

Med en tilsynelatende uhåndterbar global klimakrise i horisonten kan man lure på: hvilke håp og drømmer finnes i tider som dette?

I Grunnlovsparagraf 112 finnes det håp eller en drøm, med et visst potensiale: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Margrethe K. Brekkes kunstneriske praksis spenner fra materialbaserte uttrykk med tyngdepunkt i tekstil, stedspesifikke og sosiale prosjekter gjerne fundert i kulturhuset i Kalfarlien 18 og transmediale prosjekter i forbindelse med Radio Hopes and Dreams. Menneskenes håp og drømmer er og har vært drivkraften bak fremskrittene som har forårsaket det som når er skremmende endringer, samtidig som håp og drømmer er av den største betydning for å unngå kriser av de dimensjonene som nå også ganske ukontroversielle organer advarer om.

På åpningsdagen vil Margrethe K. Brekke intervjues om etableringen av Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering.

Installasjonen Vestnorsk Tekstilkunst tiltak for krisehåndtering vil stå til og med 15. juni.

Share on Facebook

Påskeofringen ved Kunsthall Stavanger

Screen Shot 2014-04-17 at 12.23.28

 

Interessant symbolverdi: “Vi selger skulpturen fordi vi brenner for kunsthallen”.

Skjermdump fra http://kunsthallstavanger.no/.

Share on Facebook

YTTER støtter en kunstnerdrevet drift og aktivitet på Bergen Kjøtt!

Bergen Kjøtt -kan man kjøpe kulturen?

Kronikken er skrevet av våre kolleger Elisabeth Færøy Lund, Agnes Nedregård og Mia Øquist, på trykk i gårsdagens BT.

3

Trykk til salgs under Bergen Art Book Fair, kåret til “Årets kunstarrangement 2013” av Natt og Dag

I januar 2010 flyttet kunstnere, scenografer og arkitekter inn i 4. etasje på Bergen Kjøtt. På samme tid flyttet musikere inn i sine studioer i 3. etasje. Alle med store forventninger til et tverrfaglig hus, igangsatt med inspirasjon fra lignende bygg i Europa. Den gamle fabrikkens røffe utseende, en åpen atmosfære for uttesting av prosjekter – sterke aktører og en tverrfaglig profil som åpnet for mulige samarbeid, ga huset styrke og potensiale.

At Bergen Kjøtt er et tydelig rom hvor kunsten og musikken står i fokus, har gjort de store fabrikklokalene til et reelt alternativ på Bergens kunst – og kulturscene i dag.

De nye huseierne på Bergen Kjøtt kan kjøpe fabrikklokalet, men ikke husets innhold – dvs. kunstnerne og musikerne, og all kulturproduksjonen som foregår og har foregått der.
Etter uttalelsen gjennom advokat Per Magne Kristiansen i BT 5. februar blir det tydelig at det ikke er selve bygningen de er interesserte i, men det som huset, møysommelig har bygget seg opp til å bli, over måneder og år med svette og tårer fra alle dem som har investert sin tid og sin arbeidskraft der, i form av kunst – og musikkproduksjon, organisering og visning av mangfoldige arrangementer, diskusjoner, ideutvekslinger, samarbeider og administrasjon.

kjott4

Fra installeringen av utstillingen Følgene i 2011

Bergen Kjøtt står for hva kunstnere og musikere er i stand til å skape om de får operere utenfor de etablerte strukturer og rammer som institusjonene krever.
Hadde fasaden vært gjennomsiktig når du stopper opp med bilen din i lyskrysset utenfor Bergen Kjøtt, kunne du sett et levende hus der en bredde av kultur blir produsert. Nyskapende kunst og musikk tjener du ikke penger på, men det er heller ikke meningen. Kunst er en annen form for kapital, og det er denne type kapital som gjør en by levende og attraktiv for tilflyttere og besøkende.

“I 2011 tok eg turen til Bergen for å overvære performancekunst festivalen Never or Now, haldt på Bergen Kjøtt. Etter 6 år i utlandet, var eg klar for å flytte heim til Norge og valga stod mellom Oslo og Bergen. Mitt møte med arrangementet på Bergen Kjøtt var mitt første møte med Bergen. Den energien og den råheten huset hadde, gjorde mitt valg enkelt. Eit halvår seinare var eg på plass og min magefølelse om det som skjer i kunst/kulturlivet i Bergen stemte. Her er det mulig å få ting til å skje. Har ein idear for samarbeid med andre kunstnarar er vegen kort, viljen og energien som trengs, finns.”
Sitat Elisabeth Færøy Lund

Mimosa Pale (FIN)

Finske Mimosa Pale i performance for et fullstappet (internasjonalt!) publikum under Never or Now i 2011

Er du kulturarrangør i byen har du mest sannsynlig vært vertskap for en produksjon, som er skapt på Bergen Kjøtt, på din egen arena; Kode, Festspillene i Bergen, Bergen Kunsthall, Bergen Live, DNS, Garage, USF, for å nevne noen.
Som kunstpublikum har du mest sannsynlig vært innom Bergen Kjøtt på et av de mange arrangementene; Bergen Assembly, Bergen Art Book Fair, Action Jazz, Utstillinger, Performance, BIT ensemble.

I en tid der økonomi og tall skal dokumenteres finnes det dessverre ikke et system som registrerer alle arbeidstimer et kulturhus, som Bergen Kjøtt, krever. Utallige og ubetalte arbeidstimer ligger bak forvandlingen fra tomme fabrikklokaler til et helt spesielt kulturhus.
Å drifte et kulturhus som dette, krever ikke bare en økonomisk strategi utenom den vanlige businessmodellen, men det krever nettverk, blikk for kunst og en vilje til å ta sjanser og gi kunstnere rom til å arbeide med kunst, på kunstens premisser.

Vi får et utvannet og fattig samfunn om vi forsaker kunst- og kulturprodusentene; som utrettelig skaper nytt innhold, nye ideer, stiller nye spørsmål, som driver samfunnet fremover og gir de kommersielle aktørene kjøtt å gnage på.

Striden om Bergen Kjøtt er et prinsippspørsmål. Det handler ikke om hvordan en person kan drifte stedet bedre eller dårligere enn andre, det handler ikke om personer i det hele tatt. Det handler om hva de står for. Pengenes rett. Verdien i langsom idéskapning versus umiddelbar avkastning.

BK_2

Fra Bergen Art Book Fair, 2013, utgitt av nederlandske Valiz

Har idealisme, i form av kulturproduksjon uten tanke på umiddelbar avkastning, noen verdi i dagens samfunn?
Bergen Kjøtt ble gjort mulig takket være Annine og Stig, som tok sjansen på å tro på noe, og satset.

Vi håper og tror at byen vår ikke blir fattigere de neste månedene. La Bergen Kjøtt fortsette å være et bygg fylt med musikere og kunstnere, som på egne premisser er med å gi Bergen en solid plassering på kunstkartet.

Share on Facebook

Den Skjønne Geometrien

Premisset for serien har vært at du starter med et grunnformular: Sirkelen og trekantene. OK– navnet er så logisk og illustrativt som mulig: Bokstavene som ligner mest på sirkelen og trekantene og historien jeg forteller (…) O-en er en vokal som kan synges, K-en en kort konsonant (…) kan dette være en gangbar skapelsesmytologi? Hvis Bauhaus hadde laget en skapelsesmytologi, hvordan hadde den sett ut?

Are Mokkelbost i samtale med Kåre Bulie, publisert i katalogen for utstillingen OK , tekstil- og lydinstallasjon.

Henie Onstad Kunstsenter, 14.06- 29.09.

Foto: Julie Lillelien Porter

Share on Facebook

RAD #5 / DIVERSE UNIVERSE

 

Rad #5

“Overgangen” på Stranges stiftelse torsdag 5.juni.

Mari Kvien Brunvoll–Lasse Årikstad– Lona Hansen– Kristin Taarnesvik– Steinar Bøyum–Piya Wanthiang–Tolga Balci– Espen Sommer Eide – Anne Marthe Dyvi.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NON GRATA med gjester på Diverse Universe, Stiftelsen 3,14.

Anonymous Boh– Devilgirl– Virginian Bloom– Heliocabale– Geisha– Terrorist Shaman– Redhair

I implore your pity, You, the only one I love,
From the depth of the dark abyss where my heart fell.
It is a mournful universe with a leaden horizon,
Where horror and blasphemy swim in the night.

A sun without heat hovers about for six months,
And the other six months night covers the earth,
In a country more bare that the polar land,
no beasts, no streams, no green, no woods!

For there is no horror in the world which surpasses
The cold cruelty of that icy sun
And that vast night similar to the Chaos;

I envy the fate of the lowest animals
Who can sink into a stupid sleep,
Because the skein of time is so slow to unravel!

 

C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal.

 

 

 

 

 

Share on Facebook