All posts by Julie Lillelien Porter

Den skremmende politiske kunsten?

“Arket er strekens verden”, er en del av utstillingen Looking is Political, som vises på Bergen Kunsthall, i perioden 16.januar-19.februar 2009.

Samtale med Ane Hjort Guttu med utgangspunkt i videoen “Arket er strekens verden”. Her vises klipp sammensatt av flere samtaler kunstneren hadde med daværende kunststudent Ina Åsheim, som forteller om det å tegne, og hva den handlingen betyr for henne.

J: Kan du forklare litt om ideene bak videoarbeidet?

A : Det er en film om å være kunstner, men også om å være menneske i det hele tatt. Et slags selvportrett – selv om det ikke er meg som snakker. Den handler om det engasjementet som man må ha, på et eller annet nivå, for å være kunstner, tenker jeg.

Et utgangspunkt for mine arbeider i utstillingen Looking is Political på Bergen Kunsthall er interessen for pedagogikk eller læring. Continue reading

Share on Facebook

The Creativity Fix

In relation to the focus this autumn on artists’ financial circumstances, with Kunstneraksjonen and several talks about the precarious position of the artist (Eivind Slettemeås: Kunst og Prekaritet), here a link to an article about the parallel tendencies in many countries.

http://www.eurozine.com/articles/2007-06-28-peck-en.html

Share on Facebook