Påskelektyre #1 Kunstløftet 1/2015

IMG_5267

Anbefaler alle å lese nyeste utgave av Kunstløftet! Les Kunstløftet på Issuu

«Gjennom statlig sensur stenges en del av virkeligheten for barnet – den blir i praksis et tabu-område i kulturen, et blindfelt enkeltmennesket ikke trenger ta stilling til.»

«Generelt kan vi si at bildene som kan være skadelige ikke bare har med hvor brutale de er, men også med vår e evne til å forklare barnet hva hun ser. Om vi ikke kan bygge en bro over gapet mellom det brutale bildet og det inntrykket det etterlater, vil potensialet for et sår eller traume bli større, og det ubegripelige kan innkapsles som rent ubehag.»

Kjetil Røed, Praktisk fornuft og kulturelle blindfelt

«Og sannheten er at veldig mange får lov, slik at hvis jeg legger begrensninger på slike opplevelser for mine barn, begrenser jeg samtidig deres muligheter for å ha felles referanserammer med sin egen generasjon.

Er det sikkert at det er klokt å begrense mine barns kulturelle kompetanse? Som lektor i mediefag burde jeg være mer enn kompetent til å besvare spørsmålet, men som mor er jeg stadig usikker på om jeg gjør rett.»

Grethe Melby, Når «alle de andre» får lov

Mer info http://www.kulturradet.no/barn-og-unge/vis-artikkel/-/ny-avis-fra-kunstloftet-sensur-og-skjerming

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 − = three