fra Bergen kommune

Link til et spørreskjema om produksjonslokaler for visuelle kunstnere i Bergen

«Seksjon for kunst og kultur skal i forbindelse med rullering av Kulturarenaplanen undersøke forholdene for visuelle kunsntnere i Bergen mht lokaler. Skjemaet kommer til å ligge ute til besvarelse i en lengre periode, men kun de svarene som kommer inn innen 20. september 2010 blir tatt med i rulleringen av Kulturarenaplanen. På forhånd takk for hjelpen!»

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× four = 24

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>