julnøtt1

Share on Facebook

One thought on “”

  1. Da vil jeg sitere fra HKS’ nylig utsendte nyhetsmail: «Hordaland kunstsenter har fra og med 2010 økt sin vederlagssats med 50% som et ledd i å kunne muliggjøre videre nyskaping på kunstfeltet, vederlag betales uavhengig av nasjonalitet og er likt til kurator og kunstner.» Vi anmoder alle som sitter i maktposisjoner om å la seg inspirere av dette (se også svenskenes medverkans- och utställningsersättning)

    En dag skal vi få råd til å kjøpe rattkjelker for egne penger!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 2 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>