Teori, praksis og følelsen av en bok vol. 1

Kunstpraksis og utvikling av diskurs er to sider av samme sak for Anne Szefer Karlsen og Arne Skaug Olsen, som har startet og driver det bergensbaserte forlaget Ctrl+Z Publishing. Hvorfor og hvordan er forlagsdrift egnet til å få frem denne tanken?

(Anne Szefer Karlsen og Arne Skaug Olsen pr november 2008)
Virksomheten er trappet opp i høst, fra de relativt enkle utgivelsene som har kommet siden oppstarten i 2006. Forrige ukes slipp av Erlend Hammers Samlede Kunstkritikker skal følges av antologien Selvorganisert 1 (og i det ligger det løfte om oppfølger, som Anne understreker senere) Mer om den når utgivelsen nærmer seg. Continue reading

Share on Facebook

B-open

Kom inn!

B-open er initiert av de to fagorganisasjonene NKVN (Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge) og BKFH (Bildende Kunstneres Forening i Hordaland) som organiserer prosjektet i samarbeid med Hordaland Kunstsenter.

Overalt i Bergen var du velkommen inn i kunstverden bakveien denne helgen. Kunstnerne inviterer deg og
meg og herr Hansen på en prat og en kopp kaffe. Inn i kunstnerens mytiske hule: atelieret.  Det uoppvarmede
malingsflekkete rommet med alskens kunstskatter.

Men det som også kom frem av årets b-open, er at det slett ikke er alle som har et atelier. I denne
billedreportasjen fra lørdag 22.november møter vi to problemstillinger kunstnere har med å gjøre. Den ene er mankoen  på lokaler til leie for kunstnere i Bergen. Den andre erat  ikke alle kunstnere har råd til
å betale for et lokale til sin egen kunstproduksjon. Noen av oss jobber hjemmefra…

Atelierfellesskapet c/o Festplassen

De nyutdannede kunstnerne  Malin Lennström-Ôrtwall, Anna Christina Lorenzen, Vilde Salhus Røed og Stefan Törner
har tatt problemstillingen med manglende atelier i Bergen opp til overflaten. De bygget sitt eget  temporære
atelier på Festplassen. Der , i ly av frosten, utarbeider de sin fremdriftsplan
for å skaffe seg tak over kunstpraksisene sine. Da jeg var for å besøke dem var
de i ferd med å gjenbygge atelieret, da de må bygge det ned hver kveld etter
avtale med kommunen.

Et kremeksempel på kunstneres evne til å samarbeide, og at deres kreativitet ofte blir benyttet
til mer enn å “bare” produsere kunst.

festplassenatelier
Continue reading

Share on Facebook